Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 13 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản thuyết minh trang 13 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Đọc văn bản: Ngọc hoàng xử tội ruồi xanh trong SGK trang 14 và trả lời câu hỏi.

a) Văn bản có tính chất thuyết minh không? Tính chất ấy thể hiện ở những điểm nào? Những phương pháp thuyết minh nào đã được sử dụng?

b) Bài thuyết minh này có nét gì đặc biệt? Tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật nào?

c) Các biện pháp nghệ thuật ở đây có tác dụng gì? Chúng có gây hứng thú và làm nổi bật nội dung cần thuyết minh hay không?

Trả lời:

a) – Văn bản có tính chất thuyết minh, thể hiện qua lời cáo trạng và lời bào chữa để nêu lên đặc điểm của ruồi xanh (họ, giống loài, tập tính sinh sống, sinh đẻ, cấu tạo,…)

– Phương pháp thuyết minh sử dụng : nêu định nghĩa (thuộc họ côn trùng,…), phân loại các loại ruồi, nêu số liệu (số vi khuẩn,…), liệt kê (mắt lưới,…).

b) Nét đặc biệt của văn bản : thuyết minh về loài ruồi dưới hình thức tự sự, kể lại một phiên tòa xử tội ; có sử dụng biện pháp nghệ thuật nhân hóa, miêu tả, ẩn dụ.

c) Các biện pháp nghệ thuật làm nổi bật nội dung thuyết minh và gây hứng thú cho người đọc, cả các bạn đọc nhỏ tuổi.

(BAIVIET.COM)