Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 128 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Ngẫu nhiên viết nhân buổi mới về quê (Hồi hương ngẫu thư) trang 125 – 128 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Căn cứ vào bản dịch nghĩa bài “Hồi hương ngẫu thư” và những điều cảm nhận được qua việc học bài thơ, hãy so sánh hai bản dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ và Trần Trọng San.

Trả lời:

So sánh hai bản dịch thơ của Phạm Sĩ Vĩ và Trần Trọng San:

– Giống nhau:

  • Cả hai bản dịch đều sử dụng thể thơ lục bát.
  • Sát với bản dịch nghĩa.

– Khác nhau:

Chi tiết tóc mai rụng:

  • Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ: Dịch thành “tóc đà khác xưa” (chưa thể hiện được cụ thể nội dung trong nguyên tác).
  • Bản dịch của Trần Trọng San: Dịch thành “sương pha mái đầu” (cũng chưa đạt).

Câu thứ ba và thứ tư:

+ Bản dịch của Phạm Sĩ Vĩ:

  • Chưa dịch được tiếng cười hồn nhiên của đám trẻ con khi chúng đưa ra câu hỏi với tác giả.
  • Không dịch được sát ý thơ: “tương kiến, bất tương thức” (gặp nhau, không biết nhau).

+ Bản dịch của Trần Trọng San: Ở hai câu này dịch sát với nguyên tác hơn.

(BAIVIET.COM)