Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 127 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Văn bản đề nghị trang 124 – 127 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Đọc và suy nghĩ về hai tình huống sau đây:

a) Hôm nay bị ốm, không đi học được, em phải viết đơn xin phép thầy, cô giáo nghỉ học.

b) Có một vở chèo rất hay, liên quan tới tác phẩm đang học, cả lớp cần đi xem tập thể. Em thay mặt tập thể lớp viết một văn bản đề nghị với thầy, cô giáo chủ nhiệm.

Từ hai tình huống trên, liên hệ với cách làm đơn ở lớp 6, hãy so sánh lí do viết đơn và lí do viết đề nghị giống và khác nhau ở chỗ nào.

Trả lời:

Giống nhau: Lí do viết đơn và lí do viết đơn đề nghị đều là những nhu cầu, nguyện vọng chính đáng.

Khác nhau:

+ Viết đơn: là nguyện vọng, nhu cầu của 1 cá nhân. Đơn chỉ cần trình bày lí do để đạt nguyện vọng.

+ Viết đơn đề nghị: là nguyện vọng, nhu cầu của tập thể. Đề nghị không chỉ trình bày lí do mà có thể cần phải cắt nghĩa, nói rõ lí do ấy cho người tiếp nhận hiểu sự đúng vai trò giải quyết.

(BAIVIET.COM)