Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 123 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Dấu chấm lửng và dấu chấm phẩy trang 121 – 123 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Trong mỗi câu có dấu chấm lửng dưới đây, dấu chấm lửng được dùng để làm gì?

a) – Lính đâu? Sao bay dám để cho nó chạy xồng xộc vào đây như vậy? Không còn phép tắc gì nữa à?

– Dạ, bẩm…

– Đuổi cổ nó ra!

(Phạm Duy Tốn)

b) Ô hay, có điều gì bố con trong nhà bảo nhau chứ sao lại…

(Đào Vũ)

c) Cơm, áo, vợ, con, gia đình… bó buộc y.

(Nam Cao)

Trả lời:

a) Dấu chấm lửng biểu thị lời nói bị ngắt quãng do sợ hãi.

b) Dấu chấm lửng biểu thị câu nói bị bỏ dở ( tránh nói, không tiện nói).

c) Dấu chấm lửng biểu thị ý liệt kê chưa hết (còn muốn nói nhiều thứ khác nữa).

 BAIVIET.COM