Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 120 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn không có từ LÀ trang 120 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Bài 1: Xác định chủ ngữ, vị ngữ trong những câu sau. Cho biết những câu nào là câu miêu tả và những câu nào là câu tồn tại.

a) Bóng tre trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn. Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng mái chùa cổ kính. Dưới bóng tre xanh, ta gìn giữ một nền văn hóa lâu đời.

b) Bên hàng xóm tôi có cái hang của Dế Choắt. Dế Choắt là tên tôi đã đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế.

c) Dưới gốc tre, tua tủa những mầm măng. Măng trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy.

Trả lời:

a)

CN: Bóng tre

VN: trùm lên âu yếm làng, bản, xóm, thôn.

– Câu miêu tả

VN: Dưới bóng tre của ngàn xưa, thấp thoáng

CN: mái đình, mái chùa cổ kính.

– Câu tồn tại

CN: Dưới bóng tre xanh , ta

VN: gìn giữ một nền văn hóa từ lâu đời.

– Câu miêu tả

b)

CN: Bên hàng xóm tôi có

VN: cái hang của Dế Choắt.

– Câu tồn tại

CN: Dế Choắt

VN: là tên tôi đặt cho nó một cách chế giễu và trịch thượng thế.

– Câu miêu tả

c)

VN: Dưới gốc tre, tua tủa

CN: những mầm măng.

– Câu tồn tại

CN: Măng

VN: trồi lên nhọn hoắt như một mũi gai khổng lồ xuyên qua đất lũy mà trỗi dậy.

– Câu miêu tả

(BAIVIET.COM)