Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 114 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Việt Bắc (Tố Hữu) – Phần hai: Tác phẩm, trang 109 – 114 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Nêu rõ nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng cặp đại từ xưng hô ta – mình trong bài thơ.

Trả lời:

Nét tài hoa của Tố Hữu trong việc sử dụng cặp đại từ xưng hô ta – mình trong bài thơ:

– Đại từ xưng hô “ta – mình” quen gặp trong ca dao, dân ca thực chất tuy hai mà là một.

– Hai đại từ ấy có sự hoán đổi cho nhau, khó tách rời.

– Tố Hữu tự phân thân để giãi bày tâm trạng của tình yêu thương trên quê hương đất mẹ.

(BAIVIET.COM)