Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 108 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Nói giảm nói tránh trang 107 – 109 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1.

Đề bài:

Bài 1. Điền các từ ngữ nói giảm nói tránh sau đây vào chỗ trống /…/: đi nghỉ, khiếm thị, chia tay nhau, có tuổi, đi bước nữa.

a) Khuya rồi, mời bà /…/

b) Cha mẹ em /…/ từ ngày em còn rất trẻ, em về ở với bà ngoại.

c) Đây là lớp học cho trẻ em /…/

d) Mẹ đã /…/ rồi, nên chú ý giữ gìn sức khỏe.

e) Cha nó mất, mẹ nó /…/, nên chú nó rất thương nó.

Trả lời:

a) đi nghỉ

b) chia tay nhau

c) khiếm thị

d) có tuổi

e) đi bước nữa

(BAIVIET.COM)