Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 106 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Liệt kê trang 104 – 106 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Bài 1. Trong bài Tinh thần yêu nước của nhân dân ta, để chứng minh cho luận điểm “Yêu nước là một truyền thống quý báu của ta”, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng phép liệt kê nêu ra nhiều dẫn chứng sinh động, giàu sức thuyết phục. Hãy chỉ ra những phép liệt kê ấy.

Trả lời:

Phép liệt kê trong bài tinh thần yêu nước của nhân dân ta:

– Sức mạnh của tinh thần yêu nước “ nó kết thành làn sóng mạnh mẽ, to lớn… lũ cướp nước”.

– Lòng tự hào về những trang sử vẻ vang qua những tấm gương các anh hùng dân tộc: thời đại Bà Trưng, Bà Triệu ,Trần Hưng Đạo, Quang Trung…”

– Sự đoàn kết, hiệp lực của mọi tầng lớp Việt Nam khi đánh Pháp: “ từ các cụ già tóc bạc… ruộng cho Chính phủ.

(BAIVIET.COM)