Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Trau dồi vốn từ trang 99 – 105 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Chọn cách giải thích đúng:

Hậu quả là:

a) kết quả sau cùng

b) kết quả xấu.

Đoạt là:

a) chiếm được phần thắng.

b) thu được kết quả tốt.

Tinh tú là:

a) phần thuần khiết và quý báu nhất.

b) sao trên trời (nói khái quát).

Trả lời:

a) Hậu quả: kết quả xấu.

b) Đoạt: chiếm được phần thắng.

c) Tinh tú: sao trên trời.

(BAIVIET.COM)