Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn trang 101 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Tìm câu trần thuật đơn trong đoạn trích dưới đây. Cho biết những câu trần thuật đơn ấy được dùng làm gì.

Ngày thứ năm trên đảo Cô Tô là một ngày trong trẻo, sáng sủa. Từ khi có vịnh Bắc Bộ và từ khi quần đảo Cô Tô mang lấy dấu hiệu của sự sống con người thì, sau mỗi lần dông bão, bao giờ bầu trời Cô Tô cũng trong sáng như vậy. Cây trên núi đảo lại thêm xanh mượt, nước biển lại lam biếc đậm đà hơn hết cả mọi khi, và cát lại vàng giòn hơn nữa. Và nếu cá có vắng tăm biệt tích trong ngày động bão, thì nay lưới càng thêm nặng mẻ cá giã đôi.

(Nguyễn Tuân)

Trả lời:

Câu trần thuật đơn.

Chủ ngữVị ngữ
Ngày thứ năm trên đảo Cô Tôlà một ngày trong trẻo, sáng sủa
… bầu trời Cô Tôcũng trong sáng như vậy

→ Các câu trần thuật đơn dùng để kể tả về một sự vật hay sự việc nào đó.

(BAIVIET.COM)