Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập (Trang 101 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1) – Phần soạn bài Hai đứa trẻ trang 94 – 101 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Anh (chị) có ấn tượng sâu sắc nhất với nhân vật nào, với chi tiết nghệ thuật nào trong truyện Hai đứa trẻ? Vì sao?

Trả lời:

– Trong truyện có nhiều nhân vật để lại ấn tượng sâu sắc như: Liên, gia đình chị Tí, bà cụ Thi, gia đình bác xẩm…

– Các chi tiết nghệ thuật: hình ảnh đoàn tàu đêm qua phố huyện, bóng tối và ánh sáng…

(BAIVIET.COM)