Giải câu 1 – Luyện tập ở nhà (trang 176 SGK ngữ văn 12 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập ở nhà (Trang 176 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1) – Phần soạn bài Luyện tập vận dụng kết hợp các thao tác lập luận trang 174 -177 SGK ngữ văn lớp 12 tập 1.

Đề bài:

Sưu tầm những bài (đoạn) văn hay, trong đó tác giả đã sử dụng kết hợp thành công nhiều thao tác lập luận khác nhau.

Trả Lời:

Các bài văn Hịch tướng sĩ (Trần Quốc Tuấn), Chiếu dời đô (Lý Công Uẩn), Bàn về phép học (Nguyễn Thiếp)… Có sử dụng kết hợp thành công nhiều tao tác lập luận khác nhau.

BAIVIET.COM