Giải câu 1 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập nhận diện thể thơ tám chữ (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Tập làm thơ tám chữ trang 148 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Đoạn thơ sau trích trong bài Tháp đổ của Tố Hữu. Hãy điền vào chỗ trống cuối các dòng thơ một trong các từ ca hát, bát ngát, ngày qua, muôn hoa sao cho phù hợp.

Hãy cắt đứt những dây đàn /…/
Những sắc tàn vị nhạt của /…/
Nâng đón lấy màu xanh hương /…/
Của ngày mai muôn thuở với /…/.

Trả lời:

Hãy cắt đứt những dây dàn ca hát

Những sắc tàn vị nhạt của ngày qua.

Nắng đón lấy màu xanh hương bát ngát

Của ngày mai muôn thuở với muôn hoa.

(BAIVIET.COM)