Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập Đức tính giản dị của Bác Hồ (Trang 55 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đức tính giản dị của Bác Hồ trang 55 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Bài 1: Hãy tìm một số ví dụ để chứng minh sự giản dị trong thơ văn của Bác.

Trả lời:

Một số ví dụ về sự giản dị trong đời sống và thơ văn của Bác:

“ Lối ăn ở của Chủ tịch Hồ Chí Minh giản dị như thế nào, chúng ta đã từng biết. Lúc ở chiến khu, Người chung sống với anh em trong cùng một cơ quan, làm việc, học tập, ăn ở, sinh hoạt như anh em. Có những lúc, vì gạo thiếu hay khí hậu nặng, cần ăn ít một chút, Người cũng vui vẻ chịu đựng cùng anh em.”

(BAIVIET.COM)