Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện tập Đêm nay bác không ngủ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Đêm nay Bác không ngủ trang 68 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Tập đọc diễn cảm bài thơ và học thuộc lòng năm khổ thơ đầu.

Trả lời:

Các em học sinh hãy tập đọc diễn cảm và học thuộc lòng bài thơ.

(BAIVIET.COM)