Giải câu 1 – Luyện tập (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu 1 – Luyện tập Đập đá ở Côn Lôn (Trang 150 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Đập đá ở Côn Lôn trang 150 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Bài 1: Đọc diễn cảm bài thơ.

Trả lời:

Đọc với giọng hùng hồn, dõng dạc, rõ ràng.

(BAIVIET.COM)