Giải câu 1 – Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (trang 112 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ (Trang 112 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Luyện nói: Nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ trang 112 – 113 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Ôn lại để nắm vững yêu cầu đối với bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ, nội dung cơ bản của từng phần Mở bài, Thân bài, Kết bài.

Trả lời:

* Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần được bố cục mạch lạc theo các phần:

– Mở bài: Giới thiệu đoạn thơ, bài thơ và bước đầu nêu nhận xét, đánh giá của mình. (Nếu phân tích một đoạn thơ nên nêu rõ vị trí của đoạn thơ ấy trong tác phẩm và khái quát nội dung cảm xúc của nó.)

– Thân bài: Lần lượt trình bày những suy nghĩ, đánh giá về nội dung và nghệ thuật của đoạn thơ, bài thơ.

– Kết bài: Khái quát giá trị, ý nghĩa của đoạn thơ, bài thơ.

* Bài nghị luận về một đoạn thơ, bài thơ cần nêu lên được các nhận xét, đánh giá và cảm thụ riêng của người viết. Những nhận xét, đánh giá ấy phải gắn với sự phân tích, bình giá ngôn từ, hình ảnh, giọng điệu, nội dung cảm xúc,… của tác phẩm.

(BAIVIET.COM)