Giải câu 1 – Lượt lời trong hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Lượt lời trong hội thoại (Trang 102 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2) – Phần soạn bài Hội thoại (tiếp theo) trang 102 – 107 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài

Trong cuộc hội thoại đó, mỗi nhân vật nói bao nhiêu lượt?

Trả lời:

Trong cuộc hội thoại giữa bé Hồng và người cô, mỗi nhân vật:

+ Chú bé Hồng có 2 lượt lời.

+ Người bà cô có 6 lượt lời.

(BAIVIET.COM)