Giải câu 1 luận điểm (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 luận điểm (Trang 19 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận trang 19 – 21 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Đọc lại văn bản Chống nạn thất học (bài 18) và cho biết: Luận điểm chính của bài viết là gì? Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa thành những câu văn như thế nào? Luận điểm đóng vai trò gì trong bài nghị luận? Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đạt yêu cầu gì?

Trả lời:

Luận điểm chính của bài viết là gì?

+ Tình trạng thất học, lạc hậu trước Cách mạng tháng Tám.

+ Những điều kiện cần phải có để người dân tham gia xây dựng nước nhà.

+ Những khả năng thực tế trong việc chống nạn thất học

 Luận điểm đó được nêu ra dưới dạng nào và cụ thể hóa thành những câu văn như thế nào?.

+ “Một trong những công việc phải thực hiện cấp tốc trong lúc này, là nâng cao dân trí”

+ “Mọi người Việt Nam phải hiểu biết quyền lợi của mình, bổn phận của mình, phải có kiến thức mới để tham gia vào công cuộc xây dựng nước nhà, và trước hết phải biết đọc, biết viết chữ Quốc ngữ.”

Luận điểm đóng vai trò gì trong bài nghị luận?

  • Luận điểm là linh hồn của bài viết, nó thống nhất các đoạn văn thành một khối.

Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đạt yêu cầu gì?

  • Muốn có sức thuyết phục thì luận điểm phải đúng đắn, chân thật, có sức thuyết phục.

(BAIVIET.COM)