Giải câu 1 luận cứ (Trang 20 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 luận cứ (Trang 20 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Đặc điểm của văn bản nghị luận trang 19 – 21 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2

Đề bài:

Câu 1. Em hãy chỉ ra những luận cứ trong văn bản Chống nạn thất học và cho biết những luận cứ ấy đóng vai trò gì. Muốn có sức thuyết phục thì luận cứ phải đạt yêu cầu gì?

Trả lời:

Luận cứ trong bài “Chống nạn thất học”:

+ Nguyên nhân nạn thất học

+ Sự cần thiết của việc chống nạn thất học

+ Cách chống nạn thất học

+ Một số ví dụ dẫn chứng

Luận cứ có vai trò làm cơ sở cho luận điểm, luận cứ cũng phải chân thực, đúng đắn, tiêu biểu thì luận điểm mới có sức thuyết phục.

(BAIVIET.COM)