Giải câu 1 – Lựa chọn trật tự từ trong câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Lựa chọn trật tự từ trong câu (Trang 138 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần tiếng việt (tiếp theo) trang 138 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1.

Hãy viết lại câu sau đây bằng cách chuyển từ in đậm vào những vị trí có thể được (có thể thêm từ một cách vào chỗ thật cần thiết).

Chị Dậu rón rén bưng một bát [cháo] lớn đến chỗ chồng nằm.

(Ngô Tất Tố)

Trả lời:

Có thể chuyển từ rón rén đến các vị trí sau:

– Chi Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm một cách rón rén.

– Rón rén, chị Dậu bưng một bát cháo lớn đến chỗ chồng nằm.

– Chi Dậu bưng một bát cháo lớn, rón rén đến chỗ chồng nằm.

(BAIVIET.COM)