Giải câu 1 (Trang 130 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Kiểu câu: nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định (Trang 130 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt trang 130 – 133 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Đọc những câu sau và cho biết mỗi câu thuộc kiểu câu nào trong số các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến, cảm thán, trần thuật, phủ định. (Các câu được đánh số để tiện theo dõi).

Vợ tôi không ác, nhưng thị khổ quá rồi (1). […]. Cái bản tính tốt của người ta bị những nỗi lo lắng, buồn đau, ích kỉ che lấp mất (2). Tôi biết vậy, nên tôi chỉ buồn chứ không nỡ giận (3).

(Nam Cao, Lão Hạc)

Trả lời:

– Câu 1 thuộc kiểu câu trần thuật ghép.

– Câu 2 thuộc kiểu câu trần thuật đơn.

– Câu 3 thuộc kiểu câu trần thuật ghép.

(BAIVIET.COM)