Giải câu 1 – Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện (trang 45 SGK ngữ văn 10 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện (Trang 45 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1) – Phần soạn bài Lập dàn ý bài văn tự sự trang 44 – 46 SGK ngữ văn lớp 10 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Trong phần trích trên, nhà văn Nguyên Ngọc nói về việc gì?

Trả lời:

Nhà văn Nguyên Ngọc kể về quá trình sáng tác tác phẩm “Rừng xà nu”, cụ thể là giai đoạn hình thành ý tưởng, dự kiến cốt truyện cho tác phẩm.

(BAIVIET.COM)