Giải câu 1 – Hành động nói (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Hành động nói (Trang 131 SGK ngữ văn 8 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập và kiểm tra phần Tiếng Việt trang 130 – 133 SGK ngữ văn lớp 8 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy xác định hành động nói của các câu đã cho theo bảng sau đây:

STTCâu đã choHành động nói
1Tôi bật cười bảo lão:
2Sao cụ lo xa quá thế?
3Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ!
4Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay!
5Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lại
6Không, ông giáo ạ!
7Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?

Trả lời:

STTCâu đã choHành động nói
1Tôi bật cười bảo lão:Trình bày
2Sao cụ lo xa quá thế?Bộc lộ sự cảm xúc
3Cụ còn khỏe lắm, chưa chết đâu mà sợ!Trình bày
4Cụ cứ để tiền ấy mà ăn, lúc chết hãy hay!Điều khiển
5Tội gì bây giờ nhịn đói mà để tiền lạiTrình bày
6Không, ông giáo ạ!Trình bày
7Ăn mãi hết đi thì đến lúc chết lấy gì mà lo liệu?Hỏi

(BAIVIET.COM)