Giải câu 1 – Dùng Kiểu Câu Có Trạng Ngữ Chỉ Tình Huống (Trang 195 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Dùng Kiểu Câu Có Trạng Ngữ Chỉ Tình Huống (Trang 195 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Thực hành về sử dụng một số kiểu câu trong văn bản trang 194 – 196 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Đọc đoạn trích sau, chú ý các từ ngữ in đậm và trả lời câu hỏi.

Thị nghĩ bụng: hãy dừng yêu để hỏi cô thị đã.

Thấy thị hỏi, bà già kia bật cười. Bà tưởng cháu bà nói đùa.

(Nam Cao, Chí Phèo)

a) Phần in đậm nằm ở vị trí nào trong câu?

b) Nó có cấu tạo như thế nào (là danh từ, động từ, là cụm động từ, cụm tính từ)?

c) Chuyển phần in đậm về vị trí sau chủ ngữ và nhận xét sự giống nhau và khác nhau về cấu tạo, về nội dung của các câu trước và sau khi chuyển.

Trả lời:

a) Phần in đậm nằm ở vị trí đầu câu.

b) Phần in đậm có cấu tạo là một cụm động từ.

c) Có thể chuyển phần in đậm thành: Bà già kia thấy thị hỏi, bật cười.

Nhận xét: Sau khi chuyển, câu có hai vị ngữ. Hai vị ngữ đó cùng có cậu tạo là các cụm động từ, cùng biểu hiện hoạt động của một chủ thể là Bà già kia. Nhưng viết câu theo kiểu câu có một cụm động từ ở trước chủ ngữ thì câu nối tiếp rõ ràng hơn với câu trước đó.

(BAIVIET.COM)