Giải câu 1 – Đoạn văn thuyết minh (Trang 62 SGK ngữ văn 10 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Đoạn văn thuyết minh (Trang 62 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2) – Phần soạn bài Luyện tập viết đoạn văn thuyết minh trang 62 SGK ngữ văn lớp 10 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Hãy nhắc lại:

a) Thế nào là một đoạn văn?

b) Một đoạn văn cần đạt được những yêu cầu nào trong các yêu cầu kể dưới đây:

– Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất.
– Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó.
– Diễn đạt chính xác, trong sáng.
– Gợi cảm, hùng hồn.

Trả lời:

a) Đoạn văn là một phần của văn bản, được tính từ chỗ viết hoa lùi đầu dòng đến chỗ chấm xuống dòng. Đoạn văn có tính trọn vẹn về nội dung và hoàn chỉnh về hình thức.

b) Một đoạn văn cần đảm bảo các yêu cầu sau:

– Tập trung làm rõ một ý chung, một chủ đề chung thống nhất và duy nhất.

– Liên kết chặt chẽ với các đoạn văn đứng trước và sau nó.

– Diễn đạt chính xác và trong sáng.

– Gợi cảm và hấp dẫn.

(BAIVIET.COM)