Giải câu 1 – Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Điệp ngữ và tác dụng của điệp ngữ (Trang 152 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Điệp ngữ trang 152 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1: Ở khổ thơ đầu và khổ thơ cuối của bài Tiếng gà trưa có những từ ngữ nào được lặp đi lặp lại?

Trả lời:

Trong bài “Tiếng gà trưa”:

– Khổ đầu bài thơ Tiếng gà trưa : lặp lại từ “nghe”.

– Khổ cuối : lặp lại từ “vì”.

(BAIVIET.COM)