Giải câu 1 – Công dụng (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Công dụng (Trang 149 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ôn tập về dấu câu (dấu chấm, dấu chấm hỏi, dấu chấm than) trang 149 – 152 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Đặt các dấu chấm (.), dấu chấm hỏi (?), dấu chấm than (!) vào chỗ thích hợp có dấu ngoặc đơn. Giải thích vì sao em lại đặt các dấu câu như vậy.

a) Ôi thôi, chú mày ơi ( ) Chú mày có lớn mà chẳng có khôn.

(Theo Tô Hoài)

b) Con có nhận ra con không ( )

(Theo Tạ Duy Anh)

c) Cá ơi, giúp tôi với ( ) Thương tôi với ( )

(Theo Ông lão đánh cá và con cá vàng)

d) Giời chớm hè ( ) Cây cối um tùm ( ) Cả làng thơm ( )

(Theo Duy Khán)

Trả lời:

a) Ôi thôi, chú mày ơi! Chú mày có lớn mà chẳng có khôn.

– Dấu chấm than: bộc lộ cảm xúc.

b) Con có nhận ra con không?

– Dấu hỏi chấm biểu thị câu hỏi.

c) Cá ơi, giúp tôi với! Thương tôi với!

– Dấu chấm than: dùng trong câu cầu khiến.

d) Giời chớm hè. Cây cối um tùm. Cả làng thơm.

– Dấu chấm kết thúc câu kể.

(BAIVIET.COM)