Giải câu 1 chuẩn bị ở nhà (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 1 chuẩn bị ở nhà (Trang 85 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Tập làm thơ bốn chữ trang 85 – 88 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Ngoài bài thơ Lượm, em còn biết thêm bài thơ, đoạn thơ bốn chữ nào khác? Hãy nêu lên và chỉ ra những chữ cùng vần với nhau trong bài thơ đó.

Trả lời:

Ngoài bài thơ Lượm, còn có các bài thơ 4 chữ:

Mùa thu của em
Là vàng hoa cúc
Như nghìn con mắt
Mở nhìn trời êm
Mùa thu của em
Lá xanh cốm mới
Mùi hương như gọi
Từ màu lá sen

(Mùa thu của em- Quang Huy)

Những chữ cùng vần: em – êm, em – en

(BAIVIET.COM)