Giải câu 1 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Câu trần thuật đơn là gì ? (Trang 101 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn trang 101 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Các câu dưới đây được dùng để làm gì?

Chưa nghe hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài. Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:

– Hức! Thông ngách sang nhà ta? Dễ nghe nhỉ! Chú mày hôi như cú mèo thế này, ta nào chịu được. Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi. Đào tổ nông thì cho chết!

Tôi về, không một chút bận tâm.

(Tô Hoài)

Trả lời:

Các câu này dùng để trần thuật.

CâuKiểu câu
Chưa nói hết câu, tôi đã hếch răng lên, xì một hơi rõ dài.Câu trần thuật
Rồi, với bộ điệu khinh khỉnh, tôi mắng:Câu trần thuật
Thông ngách sang nhà ta?Câu nghi vấn chức năng bộc lộ cảm xúc
Dễ nghe nhỉ!Câu cảm thán
Thôi, im cái điệu hát mưa dầm sùi sụt ấy đi.Câu cầu khiến
Đào tổ nông thì cho chết!Câu cảm thán
Tôi về không một chút bận tâmCâu trần thuật
Chú mày hôi như cú mèo thế này ta nào chịu được.Câu trần thuật

(BAIVIET.COM)