Giải câu 1 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài So sánh trang 24 – 27 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Điền những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu đã dẫn ở phần I vào chỗ trống theo mô hình phép so sánh theo mẫu dưới đây:

Vế A

(sự vật được so sánh)

Phương tiện so sánhTừ so sánh

Vế B

(sự vật dùng để so sánh)

Trả lời:

Vế A

(sự vật được so sánh)

Phương tiện so sánhTừ so sánhVế B

(sự vật dùng để so sánh)

Trẻ emnhưBúp trên cành
Rừng đướcDựng lên cao ngấtNhưHai dãy trường thành dài vô tận
Con mèo vằnTo hơnCon hổ

(BAIVIET.COM)