Giải câu 1 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Cấu tạo các phép so sánh (Trang 24 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài So sánh trang 24 – 27 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Điền những tập hợp từ chứa hình ảnh so sánh trong các câu đã dẫn ở phần I vào chỗ trống theo mô hình phép so sánh theo mẫu dưới đây:

Vế A

(sự vật được so sánh)

Phương tiện so sánh Từ so sánh

Vế B

(sự vật dùng để so sánh)

Trả lời:

Vế A

(sự vật được so sánh)

Phương tiện so sánh Từ so sánh Vế B

(sự vật dùng để so sánh)

Trẻ em như Búp trên cành
Rừng đước Dựng lên cao ngất Như Hai dãy trường thành dài vô tận
Con mèo vằn To hơn Con hổ

BAIVIET.COM

Bình luận Facebook (Yêu cầu gõ có dấu)