Giải câu 1 – (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Câu sai về quan hệ ngữ nghĩa giữa các thành phần câu (Trang 141 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Chữa lỗi về chủ ngữ và vị ngữ (tiếp theo) trang 141 – 142 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Cho biết mỗi bộ phận in đậm trong câu sau nói về ai.

Hai hàm răng cắn chặt, quai hàm bạnh ra, cặp mắt nảy lửa, ta thấy dượng Hương Thư ghì trên ngọn sào giống như một hiệp sĩ của Trường Sơn oai linh, hùng vĩ.

Trả lời:

Phần in đậm nói về dượng Hương Thư.

(BAIVIET.COM)