Giải câu 1 – Cách Viết bản Tin (Trang 161 SGK ngữ văn 11 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Cách Viết bản Tin (Trang 161 SGK ngữ văn 11 tập 1) – Phần soạn bài Bản tin trang 160 – 163 SGK ngữ văn lớp 11 tập 1.

Đề bài:

Đọc lại bản tin ở mục I và cho biết:

a) Có phải mọi sự kiện đều có thể là nguồn tin của bản tin không? Để được lựa chọn đưa tin, sự kiện đó phải như thế nào?

b) Hãy phân tích sáng tỏ các nội dung sau trong bản tin:

– Việc gì đã xảy ra?

– Việc xảy ra ở đâu?

– Việc xảy ra khi nào?

– Ai làm việc đó?

– Việc xảy ra như thế nào?

– Kết quả ra sao?

c) Từ việc phân tích trên, anh (chị) hãy cho biết tiêu chuẩn để lựa chọn tin và những nội dung cơ bản cần làm rõ của bản tin.

Trả lời:

a) Trước khi viết tin, cần khai thác, lựa chọn sự kiện có ý nghĩa cụ thể, chính xác (khi nào, ở đâu, ai làm, xảy ra thế nào, kết quả ra sao,…)

b) Khi đã lựa chọn được sự kiện (thông tin) để đưa vào bản tin thì sự kiện đó phải có đầy đủ các nội dung sau đây:

+ Việc gì đã xảy ra? (nội dung sự kiện).

+ Việc xảy ra ở đâu? (không gian, địa điểm).

+ Việc xảy ra khi nào (thời gian cụ thể).

+ Ai làm việc đó (con người).

+ Việc xảy ra như thế nào? (diễn biến, tính chất của sự kiện).

+ Kết quả ra sao (kết cục của diễn biến sự kiện).

(BAIVIET.COM)