Giải câu 1 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Cách dẫn trực tiếp (Trang 53 SGK ngữ văn 9 tập 1) – Phần soạn bài Cách dẫn trực tiếp và cách dẫn gián tiếp trang 53 SGK ngữ văn lớp 9 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Trong đoạn trích (a), bộ phận in đậm “Đấy, bác cũng chẳng “thèm” người là gì?” là lời nói hay ý nghĩ của nhân vật? Nó được ngăn cách với bộ phận đứng trước bằng những dấu gì?

Trả lời:

Phần in đậm trong đoạn trích (a) là lời nói của nhân vật (có chỉ dẫn “Cháu nói” trong lời của người dẫn.

Nó được tách ra khỏi phần câu đứng trước bằng dấu hai chấm và dấu ngoặc kép.

(BAIVIET.COM)