Giải câu 1 Bố Cục Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 Cách bố trí, Sắp Xếp Nội Dung Phần Thân Bài Của Văn Bản (Trang 25 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Bố cục của văn bản trang 24 – 27 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1. Phần Thân bài văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh kể về những sự kiện nào? Các sự kiện ấy được sắp xếp theo thứ tự nào?

Trả lời:

– Thân bài của văn bản Tôi đi học của Thanh Tịnh kể về:

+ Trên đường đến trường, trên sân trường, khi vào lớp học.

– Các sự kiện này được sắp xếp theo trình tự thời gian và không gian.

(BAIVIET.COM)