Giải câu 1 – Các loại từ đồng nghĩa (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 – Các loại từ đồng nghĩa (Trang 114 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Từ đồng nghĩa trang 113 – 117 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. So sánh nghĩa của từ quả và từ trái trong hai ví dụ sau:

Rủ nhau xuống bể mò cua,

Đem về nấu quả mơ chua trên rừng.

(Trần Tuấn Khải)

Chim xanh ăn trái xoài xanh,

Ăn no tắm mát đậu cành cây đa.

(Ca dao)

Trả lời:

Hai từ quả, trái đồng nghĩa hoàn toàn với nhau, có thể thay thế được cho nhau trong văn cảnh.

(BAIVIET.COM)