Giải câu 1 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các loại phó từ (Trang 13 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Phó từ trang 12 – 15 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Tìm các phó từ bổ sung ý nghĩa cho những động từ, tính từ in đậm:

a) Bởi tôi ăn uống điều độ và làm việc có chừng mực nên tôi chóng lớn lắm.

(Tô Hoài)

b) Em xin vái cả sáu tay. Anh đừng trêu vào… Anh phải sợ…

(Tô Hoài)

c) […] không trông thấy tôi, nhưng chị Cốc đã trông thấy Dế Choắt đang loay hoay trong cửa hang.

(Tô Hoài)

Trả lời:

Các phó từ bổ sung ý nghĩa cho những động từ, tính từ in đậm

a) Phó từ “lắm” bổ sung cho tính từ “chóng”

b) Phó từ “đừng” bổ sung cho động từ “trêu”

c) Phó từ “không” và “ đã” bổ sung ý nghĩa cho động từ “trông thấy”

(BAIVIET.COM)