Giải câu 1 (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các loại đơn và những nội dung không thể thiếu trong đơn (Trang 131 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Viết đơn trang 131 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Trả lời:

Phân loại đơn: Đơn theo mẫu và đơn không theo mẫu.

(BAIVIET.COM)