Giải câu 1 các loại đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1)

Giải câu hỏi 1 các loại đại từ (Trang 56 SGK ngữ văn 7 tập 1) – Phần soạn bài Đại từ trang 55 – 59 SGK ngữ văn lớp 7 tập 1.

Đề bài:

Câu 1. Đại từ để trỏ

a) Các đại từ tôi, tao, tớ, chúng tôi, chúng tao, chúng tớ, mày, chúng mày, nó, hắn, chúng nó, họ, …. trỏ gì?
b) Các đại từ bấy, bấy nhiêu trỏ gì?
c) Các đại từ vậy, thế trỏ gì?

Trả lời:

– Trỏ người, trỏ sự vật (đại từ xưng hô); nó, họ, hắn…

– Trỏ số lượng: bấy, bấy nhiêu…

– Trỏ hoạt động, tính chất sự việc: thế vậy…

(BAIVIET.COM)