Giải câu 1 – Các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các kiểu nhân hóa (Trang 57 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Nhân hóa trang 57 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Trong các câu dưới đây, những sự vật nào được nhân hóa?

a) Từ đó, lão Miệng, bác Tai, cô Mắt, cậu Chân, cậu Tay lại thân mật sống với nhau, mỗi người một việc, không ai tị ai cả. (in đậm: lão, bác, cô, cậu, cậu)

b) Gậy tre, chông tre chống lại sắt thép của quân thù. Tre xung phong vào xe tăng, đại bác. Tre giữ làng, giữ nước, giữ mái nhà tranh, giữ đồng lúa chín. (in đậm: chống lại, xung phong, giữ, giữ, giữ, giữ)

c) Trâu ơi, ta bảo trâu này (in đậm: ơi)
Trâu ra ngoài ruộng, trâu cày với ta.

Trả lời:

Những sự vât được nhân hóa là:

a) Miệng, Tai, Mắt, Chân, Tay.

b) Gậy tre, chông tre, tre.

c) Trâu.

(BAIVIET.COM)