Giải câu 1 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các kiểu liệt kê (Trang 105 SGK ngữ văn 7 tập 2) – Phần soạn bài Liệt kê trang 104 – 106 SGK ngữ văn lớp 7 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Xét về cấu tạo, các phép liệt kê dưới đây có gì khác nhau?

a) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập.

b) Toàn thể dân tộc Việt Nam quyết đem tất cả tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải để giữ vững quyền tự do, độc lập ấy.

(Hồ Chí Minh)

Trả lời:

Xét về cấu tạo, các phép liệt kê khác nhau:

– Liệt kê không theo cặp: tinh thần, lực lượng, tính mạng, của cải.

– Liệt kê theo cặp: tinh thần và lực lượng, tính mạng và của cải.

(BAIVIET.COM)