Giải câu 1 các kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu 1 các kiểu hoán dụ (Trang 84 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Hoán dụ trang 83 – 85 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1. Em hiểu các từ ngữ in đậm dưới đây như thế nào?

a.

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm.

(Hoàng Trung Thông)

b.

Một cây làm chẳng nên non
Ba cây chụm lại nên hòn núi cao.

(Ca dao)

c.

Ngày Huế đổ máu
Chú Hà Nội về
Tình cờ chú cháu
Gặp nhau Hàng Bè.

(Tố Hữu)

Trả lời:

– Bàn tay: chỉ bộ phận con người dùng để lao động, cầm nắm, nó tượng trưng cho sức lao động, người lao động chân chính

– Một, ba: Biểu thị số lượng cụ thể, xác định, ở đây chỉ sự hợp lại của các cá thể, tập thể tạo ra sức mạnh chung

– Đổ máu: là thương tích, mất mát, hi sinh, ở đây biểu thị chiến tranh bắt đầu xảy ra.

(BAIVIET.COM)