Giải câu 1 – Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các kiểu câu ứng với những mục đích giao tiếp khác nhau (Trang 150 SGK ngữ văn 9 tập 2) – Phần soạn bài Tổng kết về ngữ pháp (tiếp theo) trang 145 – 151 SGK ngữ văn lớp 9 tập 2.

Đề bài:

Trong các đoạn trích sau đây, những câu nào là câu nghi vấn? Chúng có được dùng để hỏi không?

Bà hỏi:

– Ba con, sao con không nhận?

– Không phải. – Đang nằm mà nó cũng giẫy lên.

– Sao con biết là không phải? Ba con đi lâu, con quên rồi chứ gì!

(Nguyễn Quang Sáng, Chiếc lược ngà)

Trả lời:

Câu nghi vấn:

– Ba con, sao con không nhận?

– Sao con biết là không phải?

(BAIVIET.COM)