Giải câu 1 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các kiểu câu trần thuật đơn có từ LÀ (Trang 115 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Câu trần thuật đơn có từ LÀ trang 115 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Đọc lại các câu vừa phân tích ở phần I và trả lời câu hỏi:

Vị ngữ của câu nào trình bày cách hiểu về sự vật, hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ?

Trả lời:

Câu (2) vị ngữ trình bàu cách hiểu về sự vật hiện tượng, khái niệm nói ở chủ ngữ.

(BAIVIET.COM)