Giải câu 1 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2)

Giải câu hỏi 1 – Các kiểu ẩn dụ (Trang 68 SGK ngữ văn 6 tập 2) – Phần soạn bài Ẩn dụ trang 68 SGK ngữ văn lớp 6 tập 2.

Đề bài:

Câu 1: Các từ in đậm dưới đây được dùng để chỉ những hiện tượng hoặc sự vật nào? Vì sao có thể ví như vậy?

Về thăm nhà Bác làng Sen,
Có hàng râm bụt thắp lên lửa hồng.

Trả lời:

– Thắp (dùng lửa châm vào một vật có khả năng bốc cháy) : chỉ sự nở hoa – tương đồng cách thức.

– Lửa hồng (ngọn lửa cháy mạnh) : chỉ màu hoa râm bụt – tương đồng hình thức.

(BAIVIET.COM)