Giải câu 1 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1)

Giải câu hỏi 1 bố cục của văn bản (Trang 24 SGK ngữ văn 8 tập 1) – Phần soạn bài Bố cục của văn bản trang 24 – 27 SGK ngữ văn lớp 8 tập 1

Đề bài:

Câu 1. Văn bản trên có thể chia làm mấy phần? Chỉ ra các phần đó.

Trả lời:

Văn bản trên có thể chia thành 3 phần:

– Phần 1 ( Từ đầu…không màng danh lợi)

– Phần 2 ( tiếp… không cho ai vào thăm)

– Phần 3 ( còn lại)

(BAIVIET.COM)