Giải câu 1 Bài 5 trang 47 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 1 Trang 47 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Đề bài câu 1 Trang 47 SGK Tin học lớp 12:

Liệt kê một số thao tác có thể được thực hiện trong chế độ thiết kế bảng.

Lời giải câu 1 Trang 47 SGK Tin học lớp 12:

• Cập nhật dữ liệu: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa.

giai-cau-1-bai-5-trang-47-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an

• Sắp xếp và lọc: Sắp xếp, lọc.

giai-cau-1-bai-5-trang-47-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-1

• Tìm kiếm đơn giản.

giai-cau-1-bai-5-trang-47-sgk-tin-hoc-lop-12-dap-an-2

• In dữ liệu.

BAIVIET.COM