Giải câu 1 Bài 3 trang 33 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 1 Trang 33 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 3: Giới thiệu Microsoft Access

Đề bài câu 1 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

Access là gì? Hãy kể các chức năng chính của Access.

Lời giải câu 1 Trang 33 SGK Tin học lớp 12:

– Access: Là hệ quản trị cơ sở dữ liệu nằm trong bộ phần mềm Microsoft Office của hãng Microsoft dành cho máy tính cá nhân và máy tính chạy trong mạng cục bộ.

– Các chức năng chính của Access là: Tạo lập, lưu trữ, cập nhật và khai thác dữ liệu.

BAIVIET.COM