Giải câu 1 Bài 2 trang 20 SGK Tin học lớp 12

Giải câu 1 Trang 20 SGK Tin học lớp 12, phần câu hỏi và bài tập Bài 2: Hệ quản trị cơ sở dữ liệu

Đề bài câu 1 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta làm những gì?

Lời giải câu 1 Trang 20 SGK Tin học lớp 12:

Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu trong một hệ QTCSDL cho phép ta dễ dàng khai báo kiểu dữ liệu, các cấu trúc dữ liệu thể hiện thông tin và các ràng buộn trên dữ liệu. Có thể coi ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu là hệ thống các kí hiệu để mô tả CSDL.

BAIVIET.COM