Giải các câu đố và điền vào chỗ trống ?

Câu hỏi 2: (Trang 15 SGK tiếng việt lớp 3 tập 2) – Giải các câu đố và điền vào chỗ trống ? phần soạn bài chính tả nghe – viết: Ở lại với chiến khu trang 15 SGK tiếng việt tập 2.

a) Giải các câu đố:

– Đúng là một cặp sinh đôi
Anh thì loé sáng, anh thì ầm vang
Anh làm rung động không gian
Anh xẹt một cái rạch ngang bầu trời
(Là những gì ?)

– Miệng dưới biển, đầu trên non
Thân dài uốn lượn như con thằn lằn
Bụng đầy những nước trắng ngần
Nuốt tôm cá, nuốt cả thân tàu bè
(Là những gì ?)

b) Điền vào chỗ trống uôt hay uôc ?

– Ăn không rau như đau không th…
– Cơm tẻ là mẹ r…
– Cả gió thì tắt đ…
– Thẳng như r… ngựa.

Trả lời:

a) Giải các câu đố :

– Đó là sấm và sét.
– Đó là con sông bắt nguồn từ trên núi cao và chảy ra cửa biển rồi hoà vào biển.

b) Điền vào chỗ trống uôt hay uôc ?

– Ăn không rau như đau không thuốc.
– Cơm tẻ là mẹ ruột.
– Cả gió thì tắt đuốc.
– Thẳng như ruột ngựa.

(BAIVIET.COM)